Duurzaamheid & Innovatie

2040 Den Haag energieneutraal is de focus van de stad, een energieneutrale stad in 12 jaar tijd vergt een creatieve aanpak! Dit is misschien wel een van de grootste uitdagingen van de afgelopen eeuw. Wij willen inzetten op effectief duurzaam beleid in alle lagen van de samenleving.

De leefkwaliteit van de bewoners in de stad staat onder druk. Nieuw onderzoek heeft de gezondheidsrisico’s van uitlaatgassen en fijnstof in drukke steden onderstreept. Een goede luchtkwaliteit is van essentieel belang om onze stad gezond te houden. Voor de bewoners van vandaag en morgen. Wij willen Den Haag als energieneutrale stad karakteriseren als de stad van innovatie. Den Haag herbergt enorm veel kennis en creativiteit. Daarom bepleit Bond voor Studenten Actie voor een samenwerking tussen de gemeente, universiteiten, hogescholen en  MBO’s op het gebied van duurzaamheid. BSA streeft naar een Den Haag als hotspot voor startups met innovatieve concepten, die we implementeren in de stad. Dit is goed voor de lokale economie en de leefbaarheid in stad. Den Haag als duurzame, innovatieve stad komt hierdoor een stapje dichterbij.

Het organiseren van hackathons voor start-ups en studenten, is een goede methode om de ontwikkeling van duurzame ideeën en technologie te stimuleren.

Door de implementatie van innovatieve oplossingen voor het verduurzamen van de stad wordt realisatie van 2040 energieneutraal tastbaar. Denkt u hierbij aan het recyclen van afval water, energie opwekkend raamwerk plaatsen, maar ook het plaatsen van zonnepanelen en dakpannen met zonnecellen.

Om dit realiseren wil Bond voor Studenten Actie de volgende acties per direct uitvoeren:

  • Brainstorms, hackathons en competities voor start-ups en studenten als innovatief middel voor de creatie van een duurzame de stad.
  • Alleen nog maar duurzame nieuwbouw in Den Haag.
  • Groot glaswerk in bestaande publieke ruimtes vervangen door Energie-opwekkend glaswerk. Als gemeente hierin faciliterend optreden door grootschalige inkoop kan dit voor een voordelig tarief worden aangeboden aan bewoners.
  • Huiseigenaren en woningbouwcorporaties stimuleren in de verduurzaming van hun vastgoed, door lokale belastingvoordelen en subsidies op duurzame materialen.
  • Bewoners belonen voor afvalscheiding en recycling in Den Haag. Bewoners die aantoonbaar hun afval scheiden sparen voor duurzame technologie voor hun woningen, zoals energieopwekkend glaswerk en zonnepanelen.
  • Wij willen in Den Haag van de toekomst duurzame methodes uit Scandinavische landen implementeren. Den Haag moet afval omzetten in energie, door moderne afvalverbrandings methode kan afval omgezet worden in elektriciteit.