e-democracy

Beslissingen mét jou niet voor jou!

Den Haag is de stad van vrede, recht en veiligheid, het centrum van de Nederlandse rechtsstaat. In het centrum van onze democratie is het belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat hun stem telt, dat ze in een democratische stad wonen waar zij ook vorm kunnen geven aan de maatschappij.

Daarom is het belangrijk dat burgers betrokken worden in besluitvormingsprocedures en dat ze ook bekrachtigd worden om zelf verantwoordelijkheid te nemen in hun buurt, hun wijk en hun stad. De gemeente Den Haag moet dan ook ervoor zorgen dat deze mogelijkheden er zijn.

Er is een grote mate van burgers die teleurgesteld zijn over de huidige mate van burgerparticipatie. Uit de actuele manier van politiek voeren wordt dit ook bevestigd. De afschaffing van de raadgevende referendum is een voorbeeld daarvan. In 2017 voelde alleen 21% van de jongerenpopulatie zich betrokken met de gemeentelijke politiek, terwijl de lokale politiek het meest dichtbij zit van de burger. Als studenten en jongeren de toekomst zijn moet dit nummer omhoog.

Digitalisering begint meer en meer een feit te worden. Hierbinnen ligt Den Haag achter. Het Dutch Smartphone Users rapport van Telecompaper geeft aan dat 86% van de bevolking een smartphone heeft. Daardoor willen wij gebruik maken van dit mogelijkheid om meer burgers daarbinnen te betrekken.

E-App

  • BSA wil een applicatie creëren waar mensen kunnen stemmen op bepaalde gemeente voorstellen die hun wijk beïnvloeden. Wij zullen de beslissingen die daar zijn gemaakt ook zwaar laten meetellen bij het uitvoeren en voorstellen van beleid en de uitkomst van de stem van de burger zal ook onze stem bepalen bij wijk-gerelateerde beslissingen.
  • Deze app zal ook functioneren als een consultatie-middel voor beslissingen die stadsbreed worden genomen.
  • De raadsleden mogen hierbij ook een stem-advies meegeven en een motivering over hun stem-besluit. In de app is er ook een mogelijkheid om voorstellen in te dienen. Burger en wijkgroepen zullen hierbij ook punten op de raadsagenda kunnen brengen door genoeg stemmen te krijgen. BSA zal ook vragen stellen en moties indienen op basis van deze optie.


Ontwikkeling en betrokkenheid

De app zal ontwikkeld worden op basis van de project van de ministerie van Binnenlandse zaken op e-participatie en door gebruik te maken van de EU-Dcent project, voorbeelden van Estland en Ijsland, de Digi-D en stadspanel ontwikkelingen en ook door Blockchain technologie. Dit kunnen we doen met behulp van lokale initiatieven, NGO’s  en startup’s bij The Hague Humanity Hub, The Hague Security Delta en met behulp van experts uit de Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bond voor Studenten Actie gelooft dat beslissingen samen met de burger moeten worden genomen en niet alleen voor de burger. Daarom streeft BSA voor de introductie van E-participatie en E-democratie naast de al bestaande participatie methodes zoals inspraakavonden en overleggen zodat iedereen gehoord kan voelen.

BSA werkt samen met de burger, wij luisteren en doen samen met de Hagenaren.