Huisvesting


Den Haag kampt met een huisvestingsprobleem. Het is niet langer houdbaar om de oplossingen hiervoor uit te stellen. De groep die hier het meeste onder lijden zijn studenten, starters en hagenaren die zoeken naar betaalbare woningen. BSA pakt het probleem van overbelaste woonmarkt in Den Haag hard aan. Het tekort aan studentenwoningen is opgelopen tot 800 woningen en wordt alleen maar groter. Daarom willen we op creatieve manieren de huisvestingsproblematiek te lijf gaan. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar nieuwbouwprojecten waar jaren overheen gaan voor deze opgeleverd worden. Ook moet worden geïnvesteerd in korte termijn oplossingen om de periode tot oplevering van grootschalige projecten te overbruggen.

De afgelopen jaren is Den Haag steeds interessanter geworden voor studenten uit alle

uithoeken van de wereld. De Gemeente Den Haag heeft met al zijn partners de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe onderwijsprogramma’s, veelal van de Universiteit Leiden. Dit heeft er mede toe geleid dat de vraag naar huizen sneller is gestegen dan het aanbod. Het aantrekken van nieuwe studieprogramma’s en universiteiten is goed, maar de faciliteiten moeten daarvoor dan wel beschikbaar gesteld worden.

Daarnaast mag in Den haag geen ruimte zijn voor discriminatie en wanbeleid. Huisjesmelkers en leegstand moet worden aangepakt. BSA wilt helder Haags Beleid om oneerlijke secundaire voorwaarden zoals westers koken en verplicht overbodige kosten af te schaffen. Huurcontracten moeten eerlijk en transparant zijn om misbruik te voorkomen, en dus ook in het engels aangeboden kunnen worden aan niet-Nederlands sprekende studenten en expats. Huurders én verhuurders moeten daarin ondersteunt worden, door informatie beschikbaar en toegankelijk te maken. Het Haagse rechtsloket studentenhuisvesting, de Huurcommissie en vergelijkbare services kunnen hierbij betrokken worden om dit helder te krijgen.

Om dit realiseren wil Bond voor Studenten Actie de volgende acties ondernemen:

 • Korte termijn oplossingen voor het huisvesten van studenten:
  • Neerzetten van goedkope tijdelijke containerwoningen
  • Milieuvriendelijke Tiny homes op braakliggende grond of verlaten industrieterreinen die op korte termijn niet gebruikt worden.
  • Langdurig leegstaande kantoorpanden gebruiken voor studentenhuisvesting.
  • Woonblokken waar ouderen en studenten met een studie uit de Gezondheidssector of Maatschappelijke dienstverlening gekoppeld worden. Studenten kunnen lichte huishoudelijke werkzaamheden verrichten om de zorg te ontlasten. De studenten worden extra gestimuleerd door kortingen op bijvoorbeeld hun woonlasten en gratis voorzieningen zoals wifi, cursussen en vakbladen.
  • De mogelijkheid bieden voor verschillende sociale woonprojecten, zoals het koppelen van studenten aan vluchtelingen.
 • Uitbreiding in de bouw van goedkope en aantrekkelijke (sociale)huurwoningen passend bij de vraag op de Haagse Woningmarkt.
 • Contracten voor niet-nederlandssprekenden moeten ook beschikbaar zijn in het engels.
 • Tegemoetkoming woonlasten (zoals afvalstoffenheffing of andere gemeentelijke belastingen) voor bewoners met een laag inkomen op een onzelfstandige kamer waarbij men niet in aanmerking komt voor huurtoeslag.
 • Het is belangrijk dat nieuwe huizen worden gebouwd met oog op de toekomst, en dus milieuvriendelijk zijn.