Onderwijs en Innovatie

Onderwijs is de drijfveer van onze maatschappij en economie. Een goed opgeleid den Haag met diversiteit in kennis is dan ook goed voor de stad. Daarom moet studeren aantrekkelijker gemaakt worden voor iedereen. Ook mensen die door ziekte, zwangerschap of een andere zorgtaak moeite hebben met studeren moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen blijven ontwikkelen. Het ondersteunen van studenten in en om de studie is belangrijk om mensen deze kans te geven. De gemeente heeft de taak om te zorgen dat de faciliteiten voor mensen die (willen) studeren goed zijn geregeld. Denk hierbij aan toegankelijkheid van kennisinstituties, bibliotheken en studie- en studentenverenigingen.

Een goede band met studenten, instituties en verenigingen die zich inzetten voor studeren houdt de kwaliteit van studeren hoog, en maakt het leuker en makkelijker. Dit helpt om afgestudeerden af te leveren die de stad versterken. Daardoor wordt een goed klimaat gepromoot waarin ondernemerschap en innovatie tot zijn recht kan komen. Een klimaat van kennis, innovatie en duurzaamheid verbetert niet alleen de leefbaarheid van de stad, maar is dus ook een goede stimulans voor de economie. Daarom moeten wij ons inzetten Den Haag een aantrekkelijke locatie te maken voor studenten en starters. Den Haag heeft potentie om een bron van innovatie en ontwikkeling te zijn. In het bijzonder op de gebieden van vrede, recht en veiligheid is deze potentie enorm. Sociaal ondernemerschap en technologische ontwikkeling binnen deze sectoren moet daarom meer worden gestimuleerd.

Om dit realiseren wil Bond voor Studenten Actie de volgende acties ondernemen:

Meer Bedrijven en Startups.

 • Het stimuleren van het ondernemers en startup cultuur, door middel van programma’s zoals Impact City; de Haagse Vernieuwers en Start-ups in Residence.
 • Logistieke ondersteuning geven door middel van het vergroten van de toegankelijkheid en voorzien van locaties.

Bedrijven aantrekken.

 • Partnerships vormen bestaande bedrijven, lokaal en internationaal.
 • Samenwerken binnen de provincie om hiermee nieuwe banen en bedrijven naar Den Haag te trekken.
 • De stad internationaal meer naar voren laten komen als centrum voor innovatie op het gebied van veiligheid, vrede, recht en humanitaire hulp.
 • Burgers en bedrijven zowel binnen als buiten de stad meer bewust maken van economische mogelijkheden binnen Den Haag.

Flexstuderen

 • Studenten die door ziekte, zwangerschap of een andere zorgtaak studievertraging oplopen willen wij de mogelijkheid geven per vak te betalen voor het onderwijs. Daarom moet flexstuderen op alle onderwijsniveaus worden ingevoerd. Dit geldt ook voor Studenten die bijzondere nevenactiviteiten zoals bestuursfuncties bij studentenverenigingen vervullen.
 • Bibliotheken moeten tot laat open zijn, vooral tijdens examens, en daarbij moet de mogelijkheid bestaan om meer boeken uit een online catalogus te raadplegen.

Studenten Ombudsman

 • Een studenten ombudsman heeft een goed overzicht van de studenten in Den Haag en de problemen die spelen, en kan daarbij effectief optreden als vertegenwoordiger van studenten.
 • Praktijk leert dat een ombudsman vaak beter in staat is om onpartijdig klachten te behandelen.

Leegstand in Megastores ombouwen tot shared classrooms

 • Als winkelcentrum in Den Haag is het nooit erg succesvol geweest. Megastores wordt omringd door overvolle onderwijsinstellingen. De leegstaande winkelpanden zijn snel en goedkoop om te bouwen tot moderne collegezalen, practicum lokalen en overige studenten faciliteiten.

Haags Literatuurfonds

 • BSA wil studenten die zich inzetten voor studentenverenigingen, welzijnsorganisaties en tot hun achttiende gebruik maakte van de ooievaarspas tegemoetkomen met een Haags Literatuurfonds.

Haags Huiswerk Ondersteuningspunt

 • Haagse Studenten stimuleren om zich in te zetten als huiswerkbegeleider voor scholieren met een achterstand. We gaan de studenten hiervoor belonen in de vorm van ECTs of aanspraak op het Literatuurfonds.

The Hague Pupil Academy

 • Voor alle Haagse Scholieren die bovengemiddeld scoren een extra uitdaging, maandelijkse activiteiten waarmee de algemene ontwikkeling wordt uitgebreid. Dit project wordt ook gerund door studenten die hiervoor ECTs krijgen of een aanspraak kunnen maken op het Haagse Literatuur Fonds