Actief Den Haag – Sport

Sporten is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het draagt bij aan gezonde en actieve levensstijl. Sportstad den Haag groeit snel. De sportnota 2015-2030 biedt mogelijkheden voor nieuwe initiatieven, dus ook voor de groei van de studentensport.

Sport is vooral ook een sociale activiteit die mensen bij elkaar brengt en mentaal sterker maakt. Den haag is goed op weg een écht actieve stad te worden, maar dit kan nog beter. Wij zien graag meer samenwerking binnen de sportsector. De gemeente moet een actievere rol aannemen in het aantrekkelijk maken van sport, in het bijzonder voor jongeren, om het makkelijker te maken te sporten in Den Haag. Voor studenten bestaan maar een handvol studentensportverenigingen, die moeite hebben om een actief ledenbestand op te bouwen in Den Haag. Daarom moet de gemeente meer energie steken in bewustwording en faciliteren van samenwerking tussen sportverenigingen en studenteninitiatieven. Het is belangrijk dat de verschillende onderwijsinstanties daarbij ook actief worden betrokken.

Den Haag kent veel grote evenementen op gebied van sport, waaronder enkele studentensport evenementen. Dit trekt veel bezoekers naar de stad en zet daarmee Den Haag als sportstad op de kaart. Samen met de bestaande en aanstormende studentensportverenigingen zien wij graag dat de gemeente zich, in aanloop naar Den Haag sportstad 2022, actief inzet om nieuwe en bestaande evenementen te realiseren.

In de sportnota van Den Haag is opgenomen dat sport op maat moet worden aangeboden voor verschillende leeftijdsgroepen en mensen met een beperking, waardoor iedereen gelijke kansen heeft om mee te sporten. Hierin ontbreekt echter een visie voor de internationale studenten en expats die het doorgaans moeilijk vinden om zich aan te sluiten bij Nederlandse sportverenigingen. De gemeente moet ook energie steken in het bieden van kansen aan internationale studenten en expats.

De sportvoorzieningen voor studenten zijn niet opgenomen in de sportnota van de gemeente den Haag. Momenteel worstelen studentensportverenigingen met ontoereikende sportaccommodaties. BSA zet zich in voor een ruimer budget voor studentensport om dit de ruimte te bieden die het verdient en nodig heeft.

Om dit te realiseren wil Bond voor Studenten Actie de volgende acties ondernemen:

 • Actieve promotie van studentensport vanuit de gemeente.
 • Aandacht voor de groei van studentensportverenigingen.
 • Stimuleren van samenwerking tussen gemeente, sportverenigingen en studenten
  sportinitiatieven.
 • Een actievere rol van de gemeente bij de organisatie van
  (studenten)sportevenementen.
 • Aandacht vanuit de gemeente voor de kansen van internationale studenten en
  expats bij het vinden van een passende sportaccomodatie.
 • De gemeente moet de bouw van nieuwe (studenten)sport accomodaties opnemen in het sportbeleid.